Gemaalpark Leeghwater

Opening Gemaalpark Leeghwater

Feestelijke opening Gemaalpark Leeghwater in Buitenkaag

Vandaag, donderdag 11 mei, was de feestelijke opening van het Gemaalpark Leeghwater in Buitenkaag. Het park is het afgelopen jaar aangelegd als onderdeel van de visie Ringdijk en Ringvaart en werd officieel geopend door Wethouder Jurgen Nobel en hoogheemraad Marco Kastelein. Gemeente Haarlemmermeer heeft samen met het hoogheemraadschap van Rijnland aan het park gewerkt.

Aanwezigen leeghwater

Aanwezigen

Bezoekers zijn toegesproken door wethouder Jurgen Nobel van gemeente Haarlemmermeer en hoogheemraad Marco Kastelein van het hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast waren er speeches van projectmanager Christien Jordaan en landschapsarchitect Annemarie Lodder van gemeente Haarlemmermeer. De opening is bezocht door onder andere de dorpsraad van Buitenkaag, de groengroep die heeft meegedacht over het park, het projectteam van gemeente Haarlemmermeer en het projectteam van hoogheemraadschap van Rijnland en andere genodigden.

Beeld Gemaalpark Leeghwater

Een ware parel aan de Ringvaart

Het park ligt naast het rijksmonument gemaal Leeghwater en vlakbij de gemeentelijke monumenten de Leeghwaterhuisjes (aan de Hoofdweg-westzijde). Historie en ruimte voor recreatie komen hier samen.

Hoogheemraad Marco Kastelein is tevreden met de samenwerking tussen Rijnland en de gemeente: “Wij hebben onze grond beschikbaar gesteld waardoor omwonenden nu van dit prachtige park kunnen genieten. Een deel van het terrein was dichtbegroeid en er gebeurde niets mee. Het heeft nu een veel mooiere bestemming gekregen!”.

Bloemen en bomen

Bezoekers kunnen in het park genieten van bloeiende bloemen van het vroege voorjaar tot en met mei. Er zijn ook nieuwe bomen in het park geplant. Er is gekozen voor bomen die van nature voorkomen in het gebied. De nieuwe bloemen en bomen helpen mee om de biodiversiteit in het gebied te verbeteren. Bomen die van nature voorkomen in een gebied kunnen tot wel 80 procent meer helpen met het verbeteren van de biodiversiteit dan andere bomen.

Het project Gemaalpark Leeghwater

Het project was een samenwerking tussen de gemeente Haarlemmermeer en Rijnland en behelste eigenlijk 2 projecten: Het Rijnlandse deel betrof het beter beveiligen/afschermen van het gemaal middels het realiseren van een hekwerk rond het gemaalterrein met afsluitbare poort inclusief een nieuwe parkeervoorziening. In de oude situatie was het zo dat toeristen op drukke dagen de oude hefboom opzij schoven en op Rijnlands terrein parkeerden én ook wel eens uit nieuwsgierigheid het gemaal binnenliepen. Met het nieuwe hekwerk inclusief de automatische poort hebben we dit opgelost.

Het gemeentelijke deel van het project betrof de inrichting van het park. Dit is gebeurt op grond van Rijnland. Het plaatsen van het beeld was weer onderdeel van de Rijnlandse opdracht, maar dit is in gezamenlijkheid gegaan omdat het beeld in het park geplaatst moest worden.

De samenwerking tussen de gemeente en Rijnland verliep prettig. Het leverde beide partijen wat op. Rijnland heeft weer een veilig gemaal(terrein) en de gemeente een mooi ingericht park op een in de zomer zeer druk bezochte plek. Ook was een groot deel van het terrein, wat nu park is geworden, dichtbegroeid en er gebeurde niets mee. Nu heeft het een mooie bestemming gekregen.

Standbeeld van Jan Adriaanszoon Leeghwater

Het standbeeld van Jan Adriaanszoon Leeghwater heeft een mooie plek gekregen in het park. Het was eerder te vinden bij het Polderhuis in Hoofddorp, maar heeft nu zijn vaste plek in het Gemaalpark gevonden. Met dank aan oud-collega Harry Mense waarvan dit zijn laatste wens was.

Leeghwater was één van de eerste personen die de Haarlemmermeerpolder wilde droogleggen. Zijn plan hiervoor heeft hij vastgelegd in het Haarlemmermeer-boek in 1641. Voor het standbeeld is op de grond een plattegrond van zijn plan te zien. Pas in 1848 begon het droogleggen. Het eerste grote gemaal dat hierbij werd gebruikt, werd vernoemd naar Jan Adriaanszoon Leeghwater. Namelijk Gemaal Leeghwater, wat direct naast het nieuwe Gemaalpark ligt. Meer informatie over Jan Adriaanszoon Leeghwater lees je in het archiefstuk in beeld.

Beeld Leeghwater