Waldo von Faber

Papeneiland Langeraarse Plassen feestelijk geopend

Langeraar - Zaterdag 4 september is het Papeneiland bij de Langeraarse Plassen feestelijk geopend. De inrichting van het eiland is een initiatief van burgers in samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente.

Hoogheemraad Waldo von Faber: “Niets is mooier dan wanneer inwoners hart voor water hebben en ook nog eens actief meewerken aan plannen voor nieuwe vormen van waterrecreatie. Dit is gebeurd tijdens de Rijnlandse werkzaamheden aan de verbetering van de waterkwaliteit in de Langeraarse Plassen. Door de inrichting van het Papeneiland zijn alle partijen erin geslaagd het nuttige met het aangename te verenigen.”

De feestelijke opening werd verricht met wethouder Antoinette Ingwersen van de gemeente Nieuwkoop en ingezegend door pastor André van Aerle.

Recreatie

Met name Peter van Eijk en Jan van Tol, twee actieve inwoners, kijken tevreden terug op hun inspanningen voor de Langeraarse Plassen. De heren zijn altijd nauw betrokken geweest bij het gebiedsproces KRW2 van Rijnland, dat in het teken stond van maatregelen voor een betere waterkwaliteit. Zij zagen meteen mogelijkheden voor recreatie en gingen het gesprek aan met de gemeente Nieuwkoop, Rijn en Veenstreken, en het hoogheemraadschap van Rijnland om een eiland te creëren in de plas.

Natuurvriendelijke oever

De oevers van de Langeraarse Plassen zijn hoofdzakelijk omringd door particuliere eigenaren. Het Papeneiland maakt het mogelijk voor iedereen, jong en oud, om te genieten van natuur en water in de omgeving. Op het eiland hebben inmiddels de zeeverkenners Wapata een plek gekregen, op een fraaie locatie direct aan de plas. Tussen het eiland en het Kerkpad is een natuurvriendelijke oever aangelegd.

langeraarse plassen