Pas op voor blauwalg en botulisme!

Pas op voor blauwalg en botulisme!

Met de aanhoudende warmte en droogte duiken op steeds meer plekken blauwalg en botulisme op. Dat geldt niet alleen in zwemplassen maar ook in bijvoorbeeld slootjes en vijvers. Als je daarmee in aanraking komt, kun je ziek worden. Pas dus goed op voordat je ergens een verfrissende duik neemt!

Zorgeloos zwemmen?

De kwaliteit van natuurlijk buitenwater kan in een warme periode snel veranderen. Daarom is het verstandig om alleen bij de officiële, door de provincies aangewezen zwemwaterlocaties te zwemmen. Daar controleren we in het zwemseizoen (1 mei – 1 oktober) regelmatig de waterkwaliteit. Aan de hand van de metingen bepaalt de provincie of een zwemplek veilig is. De naleving en het handhaven van de voorschriften voor zwemmen in natuurwater in geheel Zuid-Holland ligt bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Voor Noord-Holland ligt dat bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord (RUDNHN).

Op www.zwemwater.nl staat een overzicht van officiële zwemlocaties bij jou in de buurt en de meest recente informatie over het water. Eerst even de website checken dus voordat je een duik neemt! Erg belangrijk om te weten is wel: er zit tijd tussen het moment van de watercontrole, het eventueel constateren van blauwalg en het publiceren op de website. Dus ten allen tijde geldt: vertrouw op je ogen, neus en gevoel. Zou je volgens de website veilig een duik moeten kunnen nemen, maar vertrouw je het water toch niet helemaal? Neem dan geen risico’s en ga niet het water in.

Iewh, blauwalg?!

Blauwalgen horen van nature thuis in het oppervlaktewater. Bij langdurig warm, zonnig weer en weinig wind kunnen ze gemakkelijk giftige drijflagen vormen. Ze zien er hetzelfde uit als wier. Meestal zijn ze blauwgroen, enkele soorten zijn roodbruin. Drijvend aan het wateroppervlak vormen ze een blauwgroene laag die op olie lijkt. Als deze laag dikker wordt en de algen minder ruimte krijgen, sterven ze af. Er ontstaat dan een groenachtige, stinkende brei in het water. Kom jij (of je huisdier) met blauwalg in contact, dan kun je serieuze gezondheidsklachten krijgen. Pas dus goed op als je vermoedt dat er blauwalg in het water zit.

De strijd tegen blauwalgen

Bij overlast van drijflagen kun je controleren of bijvoorbeeld overhangende takken, vuil of waterplanten de doorstroming belemmeren. Is dat het geval? Probeer dan de obstakels te verwijderen, zonder dat je in aanraking komt met de blauwalg. Als het water weer kan doorstromen, neemt de overlast doorgaans af. Gaat de drijflaag niet weg? Meld dit dan aan ons via het meldingenformulier of bel ons: (071) 306 3535. Weten wat wij doen om de kans op blauwalg te verkleinen? Kijk op www.rijnland.net/blauwalg

En hoe zit het met botulisme?

Het ontstaan van botulisme staat los van de waterkwaliteit. Ondiep, stilstaand water warmt snel op en dat bevordert de ontwikkeling van de botulismebacterie. Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging die verlamming veroorzaakt en waaraan vooral watervogels en vissen doodgaan. Sommige soorten botulisme zijn gevaarlijk voor mensen, maar besmetting hiermee is in Nederland al lang niet meer voorgekomen. Wil je geen enkel risico lopen? Wees dan voorzichtig met zwemmen of surfen in water waarin besmette of dode dieren liggen. Laat hier ook je huisdier niet zwemmen of drinken.

Dode of zieke dieren in het water: wat nu?

Zie je verlamde dieren of dode vogels of vissen in of bij het water? Waarschuw dan altijd zo snel mogelijk de gemeente. Deze brengt zieke dieren naar vakkundige opvang en zorgt dat dode dieren op de juiste manier afgevoerd worden. Als dat nodig is laat de gemeente dieren ook onderzoeken. Meld dode vogels tevens bij www.sovon.nl/dodevogel. Zie je meer dan circa 10 dode vissen of waterdieren? Dan willen wij dat ook graag weten, bel ons dan via (071) 306 3535. Check onze website voor meer tips over wat je kunt doen als je dode of zieke dieren ziet: www.rijnland.net/botulisme