Peilvakken De Zilk vanaf 25 september afgesloten

Op 25 september zetten we de schotten van de peilvakken De Zilk weer terug, waardoor de open verbinding met het boezemstelsel afgesloten wordt. Tot en met zondag 24 september is doorvaart nog mogelijk.

Waarom gebeurt dit?

In de winter gaat het waterpeil in de peilvakken naar beneden en bemaalt Rijnland het gebied. Varen kan daardoor niet meer. In het voorjaar verwijderen we de schotten weer uit de watergangen. Hierdoor stijgt het water en heeft de recreatievaart weer doorvaart.