Peilvakken de Zilk weer doorvaarbaar

Peilvakken de Zilk weer doorvaarbaar

De schotten van de Peilvakken de Zilk worden weer verwijderd. Vanaf 3 april 2021 krijgen de peilvakken een open verbinding met het boezemwaterstelsel van Rijnland. Hierdoor kan er ook weer worden gevaren in Hillegom, De Zilk en Vogelenzang.

Waarom dit verschil?

Dit peilbesluit is tot stand gekomen voor een goede drooglegging voor de bollensector. Eind september/begin oktober gaan de schotten weer terug in de watergangen. In de winter gaat het waterpeil naar beneden en bemaalt Rijnland het gebied.