Persbericht: Kolksluis Spaarndam weer bevaarbaar

Zaterdag 30 juli aanstaande is de monumentale Kolksluis in Spaarndam weer klaar voor pleziervaart. Al moeten de sluiswachters van Stichting Kolksluis Spaarndam nog even wachten met schutten. Door aanhoudende droogte blijven de sluisdeuren aan de IJ-zijde van de vernieuwde Kolksluis tijdelijk dicht. De Grote Sluis heeft een aangepast schutregime. Dit is een effectieve maatregel om verzilting in het noordelijke deel van het Rijnlands beheergebied te beperken. Pleziervaart zal nog even via de Grote Sluis de doorsteek naar het Spaarne moeten maken.

Bijna twee jaar lang was de Kolksluis gevuld met zand. Eerst om de oude kademuren stabiel te houden, daarna als werkvloer voor het vervangen van de kademuren en de binnenste sluisdeuren. Nu is de Kolksluis zo goed als af, op de nieuwe lindebomen voor de Oostkolk na. Die staan nog bij de kweker. Ze mogen in het najaar naar hun nieuwe stek. Pas dan is de Kolksluis en de directe omgeving echt in oude luister hersteld.

Feest bij de Kolksluis

Zaterdag 30 juli viert de Stichting Kolksluis alvast een klein feestje. Vanaf 11.00 uur vertrekt er een parade van klassieke schepen naar de Kolksluis. Rik Stapel, voorzitter van de stichting, is blij dat de kolk weer met water gevuld is. “Hopelijk mag er binnenkort weer geschut worden, onze sluiswachters zijn er na twee jaar weer helemaal klaar voor. Normaal schutten we al vanaf 1 mei. Dat doen we alle zaterdagen, zondagen en feestdagen tussen 10 en 17 uur, tot half september.”

Rijnland viert op 8 september dat de Kolksluis weer zo goed als klaar is. “We willen dan de Kolksluis officieel opleveren en de omwonenden bedanken voor hun gastvrijheid”, vertelt omgevingsmanager Alexandra Braun.“Zo vlak voor Open Monumentendag is het bijzonder om de sluis weer te zien stralen als vanouds.”

Monumentale waarde

De Kolksluis is een beschermd dorpsgezicht. Bij het vervangen van de kademuren en de sluisdeuren moest het hoogheemraadschap van Rijnland niet alleen rekening houden met de huidige veiligheidsnormen, maar ook met met de voorwaarden van de gemeentelijke erfgoedadviseurs. Duurzaamheid was een belangrijke voorwaarde in de werkwijze van de aannemer en de keuze van materialen. Waar mogelijk zijnn oude materialen hergebruikt. Een infographic geeft een goed beeld van het gewenste eindresultaat en de materialen die nodig waren om de Kolksluis in haar monumentale waarde te laten.

SLUISKOLK 20x28cm 300DPI

Contact

Kirsten Barnhoorn-Lakerveld, woordvoerder

Telefoonnummer
06 21192705