opening awzi haarlem-waarderpolder

Persbericht: Renovatie slibvergistingstoren afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder afgerond

Het afgelopen jaar is één van de drie slibvergistingstoren van de afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder gerenoveerd. Eerder is ook al een toren gerenoveerd. In deze torens wordt slib, het restproduct wat overblijft na het zuiveren van afvalwater, vergist tot biogas. Dat wordt vervolgens weer ingezet voor elektriciteit en warmte.

Op donderdag 15 december is de renovatie van de slibvergistingstoren opgeleverd. Rijnland en bouwpartner ADS Groep kwamen bij elkaar op de zuivering om dit oplevermoment te vieren. ’’Het slibverwerkingsproces is een belangrijk onderdeel van het zuiveren van afvalwater”, aldus hoogheemraad Thea Fierens. Hiermee kunnen wij het restproduct, slib, omzetten naar biogas. Dat kunnen we weer duurzaam inzetten voor het verwarmen van bijvoorbeeld het bedrijfsgebouw van de zuivering. Zo gebruiken we het afval uit het zuiveringsproces weer als grondstof. Het is een eerste goede stap naar circulair zuiveren.’’

Waarom zijn er werkzaamheden uitgevoerd?

De renovatie is uitgevoerd om het proces van slibverwerking en biogasproductie ook in de toekomst goed te laten verlopen. Hoogheemraad Bas Knapp: ’’Rijnland werkt komende jaren aan het verbeteren en uitbreiden van het zuiveringsproces op de zuivering in Haarlem Waarderpolder. Dit is nodig om te voldoen aan de nieuwe eisen voor waterkwaliteit en de groei van het aantal inwoners en bedrijven in de regio. Ik ben trots dat we vandaag weer een stap vooruit zetten met de oplevering van de gerenoveerde slibvergistingstoren.’’

Werkzaamheden en de omgeving

De renovatie bestond uit meerdere werkzaamheden op het terrein van de afvalwaterzuivering. Zo zijn er onder andere onderdelen vervangen die belangrijk zijn om de verspreiding van geur te voorkomen. Gedurende de werkzaamheden werd het slib nog steeds verwerkt via de andere twee slibvergistingstorens op het terrein. Dankzij de goede samenwerking met bouwpartner ASD Groep zijn de werkzaamheden binnen planning en budget afgerond.

Over de AWZI Haarlem Waarderpolder

De afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder is één van de negentien zuiveringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Hier zuivert Rijnland afvalwater van zo’n 224.000 huishoudens en bedrijven uit Haarlem, Spaarndam, Zandvoort, Aerdenhout en Bloemendaal en zorgt zo voor schoon water.

hoogheemraden