Persbericht: Rijnland controleert teelt- en mestvrije zones in de Bollenstreek

Het hoogheemraadschap van Rijnland controleert ook in 2024 de teelt- en mestvrije zones in de Bollenstreek. Door bij het planten van gewassen rekening te houden met de teeltvrije zone, zorgen telers ervoor dat er minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het water terechtkomen. Met de controles levert Rijnland een bijdrage aan de beperking van de verontreiniging van de sloten.

De teeltvrije zone is een strook grond langs de sloot die niet wordt bemest of bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Dit wordt gemeten vanaf de insteek van de sloot en strekt zich uit tot het hart van de buitenste planten van de te telen landbouwgewassen. Het doel van deze zone is om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en mest in de sloot terecht komen. Komt dit wel in de sloot terecht, dan heeft dit gevolgen voor de waterkwaliteit en voor het leven in de sloot.

4280-62e2ecbf9c99bb5ec49686c9354f07cc

Wat als de teeltvrije zone niet juist is?

Wanneer gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen in een sloot terechtkomen of verkeerd zijn gebruikt binnen de teeltvrije zone, is er sprake van een overtreding. Dit kan tot gevolg hebben dat gebruiker/eigenaar van het perceel een boete krijgt. Als de ondernemer een subsidie uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ontvangt, kan het zijn dat daarop gekort wordt. Dit geldt ook wanneer de werkzaamheden in opdracht zijn uitgevoerd door bijvoorbeeld een loonwerker.

Ontvangt de ondernemer nog geen subsidie, dan maakt hij wellicht hier wel aanspraak op. Kijk voor meer informatie over de subsidie van het GLB naar: www.rvo.nl/onderwerpen/glb of kijk op www.landbouwportaalrijnland.nl.

Meer informatie over teeltvrije zones, technieken en andere zaken zijn terug te lezen via www.rijnland.net.