Rijnland voert verplichte klimaatbestendige regels in

Persbericht: Rijnland voert verplichte klimaatbestendige regels in

De komende jaren worden er in Rijnlands gebied naar verwachting 100.000 woningen gebouwd. Ondertussen verandert het klimaat. De zeespiegel stijgt, het wordt warmer en we krijgen meer droge maar ook meer natte perioden. Om ook in de toekomst nog goed en veilig te kunnen wonen, werken en genieten, moeten we ons goed voorbereiden. We moeten ons gebied slim inrichten. Rijnland zet een belangrijke stap in die richting door als een van de eerste waterschappen verplichte klimaatbestendige regels in te voeren voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen.

Hoogheemraad Marco Kastelein: “Doordat de regels verplicht worden, zorgen we ervoor dat voldoende en schoon water en een gezonde bodem sturend worden in de ontwikkeling van grote gebiedsplannen. We lopen hiermee vooruit op landelijke regels waar aan gewerkt wordt. We zetten hiermee een belangrijke stap voor de toekomst van inwoners en ondernemers in Rijnland.”

Slimme inrichting

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we op een andere manier met water om moeten gaan. Het Rijnlands gebied moet grote hoeveelheden water beter aankunnen, maar ook bestand zijn tegen periodes van droogte: klimaatbestendig worden. Om dat te bereiken moet het gebied slim ingericht worden. Aan de hand van regionale klimaatvisies werkt Rijnland daar al hard aan samen met provincies en gemeenten. Het aanpassen van de manier waarop gebouwd wordt, is daarbij van groot belang. Daarom voert Rijnland verplichte klimaatbestendige regels in voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen.

Grootschalige gebiedsontwikkeling en gericht op specifieke doelen

De verplichte regels zijn van toepassing op nieuwe grote gebiedsontwikkelingen (>5.000 m2) en zijn gericht op specifieke doelen. Zoals:

  • het voorkomen van overlast door extreme neerslag en langdurige droogte
  • het zoveel mogelijk vasthouden van neerslag voor nuttig gebruik
  • het scheppen van een gezonde leefomgeving.

Zo moeten nieuwe grote gebiedsontwikkelingen straks voldoen aan de 90 millimeter regel, waarvoor aangetoond moet worden dat een gebied extreme neerslag van 90 millimeter in 24 uur aan kan. Bijvoorbeeld door water op te vangen in de bodem, sloten, open water en andere vormen van wateropslag.

Regels opgenomen in Waterschapsverordening

De klimaatbestendige regels staan in het ontwerp van de nieuwe Waterschapsverordening. Deze verordening vervangt op termijn de huidige Keur en Uitvoeringsregels, waarin alle regels staan over wat je als inwoner of bedrijf wel of niet kan doen bij water, dijken en gemalen. Het ontwerp van de Waterschapsverordening is op woensdag 1 februari door de Verenigde Vergadering van Rijnland goedgekeurd. Hierdoor kan Rijnland nu de laatste stappen zetten voordat de regels in gebruik genomen worden. De Waterschapsverordening wordt op 8 februari gepubliceerd in het Waterschapsblad. Van 9 februari tot 23 maart 2023 kunnen inwoners en bedrijven van Rijnland nog meedenken en reageren op de verordening.