Persbericht: Waterschapsverkiezingen 2023: de uitslag

De voorlopig definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen van het hoogheemraadschap van Rijnland is bekend. In 2019 lag het opkomstpercentage van de waterschapsverkiezingen op 54%, deze keer hoger met een percentage van 56,3%.

Aantal stemmers

In het gebied van Rijnland wonen 1.045.168 stemgerechtigde inwoners. Van deze inwoners hebben 587.998 daadwerkelijk hun stem uitgebracht.

Verdeling van de partijen

De definitieve uitslag wordt op 23 maart 2023 om 15.00 uur vastgesteld door het hoofdstembureau tijdens een openbare zitting. Met de definitieve uitslag is volgende zetelverdeling gemaakt.

Partij
(gesorteerd op nummer kieslijst)
Totaal aantal stemmen Zetels
VVD 79.361 4
Partij van de Arbeid (PvdA) 78.837 4
Water Natuurlijk 76.094 4
CDA 40.008 2
Partij voor de Dieren 63.263 3
50Plus 22.627 1
ChristenUnie – SGP 32.001 1
AWP voor water, klimaat en natuur 33.532 1
GOUD 4.487 0
BBB 95.570 5
JA21 28.124 1
Ondernemend Water 14.132 0
Belang van Nederland (BvNL) 13.737 0

Verenigde Vergadering

Op woensdag 29 maart wordt het nieuwe Algemeen Bestuur van Rijnland geïnstalleerd. Het Algemeen Bestuur van Rijnland wordt ook wel de Verenigde Vergadering (VV) genoemd. Vier jaar lang behartigen zij de belangen van de inwoners en gebruikers in het werkgebied van Rijnland.