Persleiding Hoofddorp weer in bedrijf

Persleiding Hoofddorp weer in bedrijf

Een defecte persleiding bij de Hoofdweg in Hoofddorp is vanochtend gerepareerd en weer in bedrijf. Nu nog de boel schoonmaken.

Op 23 december veroorzaakte een breuk in een persleiding van het riool in Hoofddorp overlast, toen vervuild afvalwater vrijkwam op akkergrond aan de Hoofdweg bij Schiphol. De totale hoeveelheid afvalwater die hierbij vrij kwam, wordt geschat op circa 2.000 m3.

Waterkwaliteit

Wegens de korte duur van de vervuiling is het vrijgekomen afvalwater niet diep doorgedrongen tot de bodem. Wel is sprake van verontreinigd oppervlaktewater over een lengte van 3 km. Rijnland neemt nu gericht maatregelen om deze vlek zo snel mogelijk af te voeren en het gebied schoon te spoelen. De regenval heeft inmiddels voor sterke verdunning gezorgd. Het hoogheemraadschap gaat door met de maatregelen totdat de norm voor de waterkwaliteit is behaald. Een waterschap zorgt niet  alleen voor droge voeten, maar ook voor schoon water.