Polderrekeningen digitaal te raadplegen

Polderrekeningen digitaal te raadplegen

Rijnland is het oudste waterschap van Nederland. We bestaan al sinds de dertiende eeuw en hebben een boeiende en uitvoerig beschreven geschiedenis.

Deze geschiedenis is bewaard in onze archieven. Zo ook de polderrekeningen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Deze werden bewaard in het “ijzeren kantoor”, de archiefbewaarplaats in het gemeenlandshuis aan de Leidse Breestraat. De polderrekeningen in Rijnlands archief zijn vrij compleet en in prima conditie. Een prachtige bron van informatie.

Digitalisering

Om de polderrekeningen makkelijker te kunnen raadplegen en om een breder gebruik van deze bronnen te bevorderen zijn de ingebonden rekeningen gedigitaliseerd. Dit digitaliseringsproject leverde meer dan 150.000 scans op.

Online inventaris

De scans zijn raadpleegbaar via de online inventaris van het Oud Archief van Rijnland.

Meer informatie

Meer informatie over de historie met betrekking tot polderrekeningen lees je in het artikel “ Ook de lokale waterstaat kost geld”.