Prinsjesdag 2020: Rijnland investeert in economie en duurzaamheid

Prinsjesdag 2020: Rijnland investeert in economie en duurzaamheid

Zowel de Troonrede als de Miljoenennota staan dit jaar in het teken van corona en een duurzamere samenleving. Het hoogheemraadschap van Rijnland ondersteunt deze koers in de eigen begroting. Rijnland gaat onverminderd door met investeren in de economie en in een duurzamere omgeving, waarbij de voorkeur uitgaat naar innovatieve en creatieve oplossingen, voor een nog beter effect.

Bouwprojecten

Het bestuur van Rijnland staat de komende jaren voor forse uitgaven. De exploitatiekosten bedragen in de periode 2020 – 2023 in totaal € 903 miljoen. Deze uitgaven besteedt het hoogheemraadschap aan talloze bouwprojecten die een stimulans betekenen voor de economie. Om te voorkomen dat hierdoor de waterschapsbelasting teveel stijgt, heeft het bestuur van Rijnland besloten de lastendrukontwikkeling voor de komende jaren vast te leggen. In 2020 is dit maximaal 4,7%, in 2021 eveneens 4,7%, in 2022 gaat het om 1,9% en in 2023 opnieuw om 1,9%.

Klimaatadaptatie

Hoogheemraad Marco Kastelein, portefeuillehouder van Financiën: “In 2020 bedraagt de exploitatiebegroting van Rijnland € 207 miljoen. Een fors bedrag dat we investeren in maatregelen tegen de effecten van klimaatverandering zoals een stijgende zeespiegel, dalende bodem, en extremere weersituaties. Om ons water veilig te houden, voldoende beschikbaar, en kwalitatief goed, werken we samen met wetenschappers, bedrijven, overheden én inwoners aan klimaatadaptatie.”

Blauw én groen

Een voorbeeld van samenwerken aan klimaatadaptatie is het woningbouwproject Valkenburg op het voormalige marinevliegveld in Katwijk, waar een klein dorp ontstaat met zo’n 5600 woningen. Kastelein: “In  overleg met het Rijksvastgoedbedrijf  dat eigendom is van de grond, de gemeente Katwijk en Dunea Duin & Water werken we aan oplossingen. Daarbij moet je denken aan het gesplitst afvoeren van afvalwaterstromen, hergebruik van drinkwater, warmtewinning uit water en de stedenbouwkundige inpassing van water in de wijk. Zo’n proces gaat met vallen en opstaan, maar het moet. De effecten van klimaatverandering gaan in Nederland voor 70 procent over water. Het zou dus mooi zijn, wanneer blauw en groen samenkomen bij de inrichting van ons gebied.”

Rood

Een andere kleur die Rijnland niet vergeet, is rood. De energiefactor. Voor het versterken van de dijken, de aanleg van gebieden waar water kan worden opgeslagen en bijvoorbeeld renovaties van rioolwaterzuiveringsinstallaties stimuleert Rijnland het gebruik van elektrisch materieel om stikstofvrij te kunnen werken. Zo heeft het hoogheemraadschap een nationale primeur met elektrisch baggeren in de Langeraarse Plassen, iets dat eerder alleen op kleine schaal werd gedaan. Kastelein: “Dit is voor ons ‘het nieuwe normaal’. We blijven investeren in onze kerntaken: waterkeringen, gemalen, baggeren, waterkwaliteit en zuiveringen, maar dit moet sneller en efficiënter dan voorheen.  Daarom bieden wij aannemers  en projectontwikkelaars alle ruimte voor innovatie en creativiteit. “