Proef voor beter water in Amstelveense Poel gestart

Proef voor beter water in Amstelveense Poel gestart

Op 1 april gaven Waldo von Faber, hoogheemraad van Rijnland, en Amstelveense wethouder Rob Ellermeijer in het Amsterdamse Bos het startsein voor een proef met ijzerchloride. Deze stof moet de waterkwaliteit in de Amstelveense Poel verbeteren. De proef duurt tot eind oktober.

IJzerchloride ‘vangt’ fosfaat

Vanuit de Nieuwe Meer stroomt, via de Hoornsloot, water met veel fosfaat in de Amstelveense Poel. Dat zorgt voor algengroei en troebel water in de plas. Om de waterkwaliteit te verbeteren, voegt een tijdelijke installatie bij de inlaat van het gemaal van de Buitendijksche Buitenveldertschepolder ijzerchloride gedoseerd toe aan het water in de Hoornsloot. Het fosfaat bindt zich aan de ijzerchloride en zakt naar de bodem. Algen in de Poel krijgen daardoor minder voedsel en zullen in aantal afnemen. Daardoor wordt het water helderder en kan de hoeveelheid en de diversiteit aan waterplanten- en dieren in de Poel uiteindelijk toenemen. Als de proef succesvol blijkt plaatst Rijnland een permanente doseerinstallatie bij het gemaal.

Geen risico voor gezondheid

De concentratie ijzerchloride die aan het water wordt toegevoegd, is zo laag dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van mens en dier. Ook de eventuele roestbruine kleur heeft geen invloed op waterplanten- en dieren. Desondanks adviseert Rijnland om aanraking met het water te vermijden. Dat geldt ook voor huisdieren: het advies is om hen niet te laten zwemmen in het water of ervan te laten drinken.

Europese afspraken

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en gelden voor alle lidstaten: uiterlijk in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan het doel ‘een goede toestand’. Rijnland is verantwoordelijk voor het bereiken van de gestelde doelen voor de 40 KRW-waterlichamen binnen het werkgebied. De Amstelveense Poel is een van deze 40 KRW-waterlichamen.