Renovatie AWZI Leiden-Noord: focus op slibvergisting

Rijnland renoveert de slibvergistingsinstallatie.

Bij de afvalwaterzuiveringinstallatie (AWZI) Leiden-Noord is Rijnland begonnen met de renovatie van de slibvergistingsinstallatie. Naar verwachting wordt het project voorjaar 2023 opgeleverd. Collega's Bas Hulstein en Peter Noortman vertellen over de werkzaamheden.

Hoe verloopt zo'n project?

Peter Noortman: "Zo’n project verloopt van oriëntatie naar ontwerp tot aan oplevering. Als werktuigbouwkundig vakspecialist ben ik samen met mijn collega’s van elektrotechniek, procesautomatisering, bouwkunde en civiele techniek betrokken. Wij kijken concreet wat er nodig is tijdens het project."

Peter Noortman AWZI Leiden Noord

Afbeelding: Peter Noortman op AWZI Leiden-Noord.

Slibvergisting

Bas Hulstein: "De AWZI bestaat, als je het simpel uitlegt, uit een waterlijn waar de zuivering van afvalwater plaatsvindt, en de slibvergistingsinstallatie. Deze installatie zet het slib dat vrijkomt tijdens het zuiveringsproces om in biogas. Je ziet hier twee slibvergistingstorens, eigenlijk twee grote tanks. Een aantal jaren geleden hebben we toren twee gerenoveerd. Toren één, de lagere toren, is nu aan de beurt. Omdat deze verouderd was en niet meer aan de ATEX-richtlijnen voor gasveiligheid voldeed, is toren één al sinds de zomer van 2015 buiten gebruik."

Wat is ATEX?

Peter: "ATEX staat voor het Franse ATmosphères EXplosibles. Het gaat dus om speciale eisen rondom gasveiligheid en het werken onder explosiegevaarlijke omstandigheden. Bij alle AWZI’s waar we slib vergisten en biogas opwekken, gelden specifieke ATEX-eisen. Het zijn namelijk gasgevoelige installaties. We moeten tijdens het totale vergistingsproces meten, automatische signalering inbouwen en bijsturen waar dat nodig is vanwege de veiligheid. Eenvoudig gezegd zorgen we dus voor een gasdicht gebouwde installatie."

Leiden noord AWZI slib

Meer biogas, minder geur

Bas: "Doordat we ná voltooiing van de renovatie weer met twee torens gaan vergisten, zullen we meer biogas produceren. Dit biogas wordt in een warmtekrachtinstallatie omgezet in elektriciteit. Hierdoor worden we op deze AWZI qua verbruik voor een groot deel zelfvoorzienend. Vrijkomende warmte uit de warmtekrachtinstallatie wordt gebruikt om de slibvergistingstorens op de perfecte temperatuur te houden én overige dienstgebouwen te verwarmen. De renovatie moet er bovendien voor zorgen dat we de komende 15 jaar geen groot onderhoud op deze slibvergistingsinstallatie meer hoeven uit te voeren."

Peter: "We werken ook aan een nieuw systeem voor slibverlading. En dat levert voor de omgeving minder geuroverlast op." Bas: "We hebben nu een soort carrouselsysteem met open containers. In de nieuwe opzet wordt dat een gesloten systeem in een silo. Zeker omdat deze AWZI in stedelijk gebied ligt, is dat voor omwonenden heel prettig."

Afbeelding: voorbeeld container carrouselsysteem slibverlading op een zuivering van Rijnland.

Slibvergisting in Leiden-Noord

Ondertussen heeft Rijnland besloten dat op de AWZI Haarlem-Waarderpolder centrale slibvergisting zal gaan plaatsvinden. Waarom dan toch renovatie van de slibvergisting Leiden-Noord? Bas: ‘Omdat die centralisatie met name geldt voor de kleinere AWZI’s die geen eigen slibvergisting hebben. Die gaan hun slib daar centraal laten vergisten. Dus deze gerenoveerde installatie op Leiden-Noord blijft ook dan gewoon in werking.’

Leiden noord AWZI slib