Renovatie AWZI Nieuwveen: testen, testen en nog eens testen

Bij een renovatie denk je vooral aan opknappen, bouwen en installeren, niet als eerste aan het uitvoeren van testen zoals FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) en SIT (Site Integration Test). Freek Opraus, Rijnlands projectleider, loodst ons stap voor stap door de uitgebreide vernieuwing en modernisering van de afvalwaterzuivering in Nieuwveen en de verschillende testfasen. Hoofdaannemer van dit renovatieproject is ADS groep Water, met onderaannemer Hoppenbrouwer. Ingenieursbureau RHDHV is in opdracht van Rijnland verantwoordelijk voor de directievoering en toezicht.

Freek: ‘Bij deze renovatie richten we ons met name op de vuilwaterpompen van de vier afvalwatertransportgemalen (AWTG’s) en de elektrische meet- en regelkasten (E-kasten); belangrijke onderdelen van de afvalwaterzuiveringinstallatie. Laten we met die gemalen beginnen. Rioolwater wordt eerst verzameld in diepe putten van 4 á 5 meter. Daarvandaan wordt het vieze water door transportleidingen naar de zuivering verpompt. Voor het transport van dat rioolwater, dat op hoogte bij de zuivering binnenkomt, heb je vuilwaterpompen nodig. Die waren alle vier aan vervanging toe.’

naamloos-05100

Foto: Projectleider Freek Opraus staat bij één van de gerenoveerde nabezinktanks.

FAT: is dit wat je hebt besteld?

De start van de renovatie bestaat uit het maken van een technisch ontwerp en het bestellen van apparaten en materialen. ‘Net voordat deze worden geleverd, is het tijd voor een eerste test; een FAT,’ vertelt Freek. ‘Bij zo’n Factory Acceptance Test controleer je ín de fabriek of je straks krijgt wat je hebt besteld. De pompen testen we op een testbank. Hebben ze de juiste capaciteit? Hoe zit het met de druk en het vermogen? De pompen moeten worden getest vóór de installatie. Zo’n FAT verloopt via vaste protocollen en het afvinken van checklists. Akkoord wordt pas gegeven als alles klopt.’

Controleren in Duitsland

‘De E-kasten op de zuivering sturen alles aan qua elektronica en dus procesautomatisering. Bekabeling, schakels, zekeringen, relais; zie het geheel maar als een enorme stoppenkast. Deze E-kasten waren zwaar verouderd en moesten compleet vervangen worden. De nieuwe kasten werden in elkaar gezet bij een Duitse firma. Dan moet je daar op locatie controleren of je qua onderdelen hebt gekregen wat je hebt besteld. Dat doe je vóórdat ze de kasten naar onze zuivering transporteren en wij alles kunnen installeren. Collega Arjan van Schaijk, vakspecialist elektrotechniek, is dan ook samen met de aannemer naar Duitsland geweest.’

naamloos-05065

Foto: Projectleider Freek Opraus loopt neemt met vakspecialisten Arjen van Schaik en Bjorn Cornelissen de SAT rapportage door.

SAT: testen of het werkt

Is de FAT ok, dan volgt de installatie (civiel, bouwkundig of elektrotechnisch). Daarna is het tijd voor de SAT; de Site Acceptance Test. Freek: ‘Dat komt neer op testen in bedrijf. Bij de pompen kijk je of alles werkt zoals het zou moeten: van leidingwerk tot pompen. Zijn er geen lekkages, zijn de afsluiters goed bereikbaar, hoe zit het met het leidingwerk door de muur en de betonconstructie. Het is de fase waarin onze vakspecialist werktuigbouw, Corné Hartevelt, actief is betrokken.

Drie van de vier afvalwatertransportgemalen zijn inmiddels SAT getest, de vierde volgt binnenkort. De SAT voor de E&I (electrical & installation) noemen we de PA-SAT: het testen van de procesautomatisering (PA). Dat wordt een hele belangrijke dag, waarop we het complete proces grondig testen en ook storingen nabootsen. Hoe werkt het systeem als we een pomp laten afslaan? Komen storingsmeldingen op de juiste plek en tijd binnen? Grijpt het systeem naar wens in? Dit luistert heel nauw.’

naamloos-05048

naamloos-05074

Foto's: Elektrotechnische kast die is gecontroleerd tijdens de SAT.

Stilleggen kan niet

Tijdens de renovatie werkt de zuivering gewoon door. ‘Je kunt het riool natuurlijk niet stilleggen,’ zegt Freek. ‘Bij de gemalen plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie ernaast. Voor wat betreft de E&I hebben we een parallel systeem aangelegd, waarbij we uitwendig kabels van oud naar nieuw overzetten. In meerdere dagen tijd zetten we straks stap voor stap de complete installatie over. Het uitzetten en weer aanzetten van de zuivering, met nieuwe elektronica, is een bijzonder moment.

SIT: het complete proces getest

Bij een SIT (Site Integration Test) testen we álles; het complete zuiveringsproces. We testen de software en hardware, we checken wat de niveaumetingen doen en kijken naar het toerental. In deze fase kan onze vakspecialist procesautomatisering Mark de Wit vol aan de bak. Pas als de SAT en SIT (kort op elkaar) helemaal goed zijn bevonden, gaat het gerenoveerde gemaal of de zuivering in bedrijf, onder het toeziend oog van Nico Hoogeboom; de beheerder van de zuiveringsinstallatie. Draait de gerenoveerde zuivering daarna minstens vijf dagen zonder storingen, dán pas verwijderen we de tijdelijke pompinstallatie.’

naamloos-05056

naamloos-05078

Foto's: Aansluiting van de aarding die is gecontroleerd tijdens de SAT & effluentgebouw zuivering

Uitdagingen en communicatie

Freek: ‘Wat dit project complex maakt, waren de levertijden voor de E-kast. Er heerst algehele schaarste voor materialen en daar hebben we hier echt vertraging door opgelopen. Maar goed, uitdagingen en onverwachte zaken maken dit werk ook leuk. Daarbij is goede communicatie met alle partijen essentieel om het project succesvol af te kunnen ronden!

De verwachte oplevering van het gehele project is eind 2022. Dan is het complete systeem van de AWZI Nieuwveen weer helemaal klaar voor de toekomst.