Renovatie Kock van Leeuwensluis te Gouda

Renovatie Kock van Leeuwensluis te Gouda

Het hoogheemraadschap van Rijnland start half oktober met de renovatie van de Kock van Leeuwensluis in Gouda.

De schutsluis/keersluis tussen de Nieuwe Gouwe en de Turfsingel is gebouwd in de jaren 1941/1942. De sluis werkt nog steeds, maar is als gevolg van veelvuldig gebruik versleten, wat zorgt voor veel storingen en adhoc onderhoud. Het is daarom tijd om de sluis grondig te renoveren. Omdat de sluis een rijksmonument is, mag de uitstraling en daarmee ook het uiterlijk niet veranderen; hiermee is maximaal rekening gehouden.

Geen doorgang in de winter

De voorbereiding voor de renovatiewerkzaamheden zijn klaar en het plan is om vanaf 17 oktober 2019 te starten met de werkzaamheden aan de sluis. Deze datum heeft Rijnland bewust gekozen omdat dan het winterseizoen start en in die periode de sluis standaard gesloten is. Rijnland gaat ervan uit dat de werkzaamheden volgens plan verlopen en dat vanaf de start van het nieuwe vaarseizoen in april 2020, de werkzaamheden afgerond zijn en de sluis weer te gebruiken is. Gedurende de renovatie is de sluis niet in gebruik en kunnen boten er niet doorheen, ook niet bij uitzondering.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze renovatie? Stuur dan een e-mail naar t o.v.v. renovatie Kock van Leeuwensluis of neem contact met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.