Vergistingstorens haarlem waarderpolder afvalwaterzuivering

Renovatie slibvergistingstoren AWZI Haarlem Waarderpolder

Het komende jaar wordt één van de drie slibvergistingstorens van de afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder gerenoveerd. In deze torens wordt slib, het restproduct wat overblijft na het zuiveren van water, vergist tot biogas. Dit biogas wordt weer ingezet voor elektriciteit en warmte. Bouwpartner ADS Groep heeft de gunning gekregen voor deze renovatie opdracht. De werkzaamheden starten vanaf januari 2022.

Waarom worden er werkzaamheden uitgevoerd?

Om het proces van slibverwerking en biogasproductie ook in de toekomst goed te laten verlopen worden renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. De renovatie bestaat uit meerdere onderdelen op het terrein van de afvalwaterzuivering. Delen van de tweede slibvergistingstoren zijn verouderd en aan vervanging toe, zoals herstel van het dak en nieuwe leuningen. We vervangen ook een geurfilter die de verspreiding van geur voorkomt en een afdekking waar het slib wordt ingedikt (water uit het slib wordt gehaald). Gedurende de werkzaamheden blijven we het slib verwerken via de andere twee slibvergistingstorens op het terrein. De werkzaamheden sluiten aan bij de opgaven uit het coalitieakkoord.

Planning werkzaamheden

Vanaf eind oktober 2021 is het ontwerp verder in detail uitgewerkt en worden bouwmaterialen besteld. De werkzaamheden op het terrein starten vanaf januari 2022 en worden naar verwachting eind 2022 afgerond. Voor de nieuwe aan te brengen onderdelen is een omgevingsvergunning aangevraagd.

Over de AWZI Haarlem Waarderpolder

De afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder is één van de negentien zuiveringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Hier zuivert Rijnland het afvalwater van zo’n 200.000 inwoners en bedrijven uit Haarlem, Spaarndam, Zandvoort, Aerdenhout en Bloemendaal. Zo zorgt het hoogheemraadschap voor schoon water wat weer terug kan naar de natuur.