Renovatie vakgemaal Burgvlietkade in Gouda

Renovatie vakgemaal Burgvlietkade in Gouda

Vanaf september tot april 2020 wordt het vakgemaal Burgvlietkade in Gouda gerenoveerd. De schakel- en besturingsinstallaties zullen worden vervangen en er wordt een nieuwe pomp geplaatst.

Wat gaat er gebeuren?

De renovatie bestaat in grote lijnen uit het vervangen van de schakel- en besturingsinstallaties en er wordt een nieuwe pomp geplaatst.Deze pomp is speciaal ontwikkeld om verplaatsing van vissen via het gemaal mogelijk te maken. Aannemersbedrijf Gebr. Schouls gaat de renovatie doen, de voorbereidingen zijn ondertussen in volle gang.  Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het gemaal eind vorig jaar, bleek dat belangrijke onderdelen van het gemaal aan vervanging toe zijn. Om geen onnodig risico te lopen  heeft Rijnland  een tijdelijke pompinstallatie (t.p.i.) naast het gemaal opgesteld.  De nieuwe pomp zal groter en zwaarder zijn dan de bestaande, daarom zullen er aanpassingen nodig zijn aan de pompkelder.  Eind september zal de in- en uitstroom van het monumentale gemaal worden drooggezet om de onder water liggende betonconstructies te inspecteren en de noodzakelijke maatregelen vast te stellen. Ondertussen werkt de fabrikant aan de productie van de pomp. Omdat het zo’n bijzondere pomp is,  is de levertijd vrij lang. Naar verwachting zal de pomp begin volgend jaar op de locatie zijn.

Geen hinder

Het streven is om alle werkzaamheden zoveel mogelijk binnen de hekken van het gemaal te verrichten. Bij het aan- en afvoeren van materialen en hijswerk zal mogelijk hinder voor de omgeving kunnen ontstaan. Hiervoor zal afstemming zijn met de gemeente Gouda. Volgens de huidige planning kan in maart 2020 de tijdelijke pompinstallatie (met bijbehorende persleiding over het fietspad) worden verwijderd en is gemaal Burgvlietkade weer klaar voor de toekomst.

Het gemaal Burgvlietkade, bij het Reeuwijks Verlaat tussen Gouda en Reeuwijk, bemaalt de Polder Reeuwijk en Sluipwijk en leidt het water naar de stadsboezem van Gouda. Het gemaal is gebouwd in 1934 en heeft een belangrijke functie in het peilbeheer van Reeuwijk en Gouda.