Renovatie Zuiveringskringen Alphen Noord en Alphen Kerk & Zanen

Op dinsdag 14 juni 2022 was de feestelijke ondertekening voor de renovatie van de Zuiveringskringen Alphen Noord en Alphen Kerk & Zanen (project ZANK). Hoogheemraad Bas Knapp en de aannemers tekenden de overeenkomst.

Binnen project ZANK renoveren of vernieuwen we de bestaande afvalwaterzuiveringen (AWZI) en afvalwatertransportgemalen (AWTG). Zo verbeteren we het operationeel beheer en verlagen we de energie- en beheerskosten. De zuiveringskringen zijn opgedeeld in twee opdrachten.

ZANK ondertekening (3)

Zuiveringskring Alphen Noord

Combinatie VOBI/Water Techniek Twente renoveert binnen de zuiveringskring Alphen Noord:

  • AWZI Alphen Noord
  • AWTG Alphen Kennedylaan
  • Er wordt een optie met betrekking tot de aanleg van een zonneweide mee gecontracteerd

Zuiveringskring Alphen Kerk & Zanen

Aannemer Vandezande renoveert binnen de zuiveringskring Alphen Kerk & Zanen:

  • AWZI Alphen Kerk en Zanen
  • AWTG Hazerswoude-Rijndijk
  • AWTG Alphen West
  • AWTG Alphen Kerk en Zanen
  • Er wordt een optie met betrekking tot de aanleg van een zonneweide mee gecontracteerd
  • Er wordt een optie met betrekking tot de bouw van een onderhoudsgebouw mee gecontracteerd

ZANK ondertekening (1)

Project Start Up

Vorige week vond ook de Project Start Up (PSU) plaats met de opdrachtnemers. Een bijzondere start dit keer, omdat er één PSU was met beide opdrachtnemers en RHDHV die de directievoering van het project doet. Door in de voorbereidingsfase al samen te werken en geleerde lessen met elkaar te delen, kunnen we mogelijk kosten besparen.

Naar verwachting start de uitvoering in het derde kwartaal van 2022. Het project wordt opgeleverd in het tweede kwartaal van 2024.

ZANK ondertekening (4)