Rijnland bevordert banenkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Rijnland bevordert banenkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft met waterschappen in Nederland een programma gelanceerd dat het aantal banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet vergroten. Het programma 'Onbeperkte Denkers' gaat uit van talenten in plaats van beperkingen.

Als ambassadeur van Onbeperkte Denkers ziet bestuurder Ineke van Steensel van hoogheemraadschap van Rijnland een mooie taak voor de waterschappen als werkgever. “De sector waterschappen kan een grote rol spelen als het gaat om banenafspraken”, zegt Ineke. “Bij 35 organisaties in de sector waterschappen werken ruim 13.000 mensen in veel functies ‘in het veld’ en op kantoor. Ik zie het als een maatschappelijke plicht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarvoor in aanmerking te laten komen. Zelf denk ik dat we meer naar buiten kunnen treden om iedereen te laten weten dat ook de sector waterschappen werk maakt van inclusief werkgeverschap. Voor nu is het beginnen in eigen kring, daarna geldt goed voorbeeld doet goed volgen.”

Hoogheemraad Ineke van Steensel

Onbeperkte Denkers

Het programma dat de waterschappen invoeren, betrekt alle lagen in de organisatie. Centraal staat het denken in kansen en mogelijkheden en niet in beperkingen. Dit gebeurt door de inzet van een digitale tool box waarmee onbeperkt denken wordt geprikkeld zoals een escaperoom, een wekelijkse workout voor het brein, en ‘ervaar-het-zelf’-modules. Maar ook door het delen van kennis en goede praktijkervaringen.