bollenveld met mensen

Rijnland controleert teelt- en mestvrije zones in de Bollenstreek

Vanaf 2022 controleert Rijnland de teeltvrije zones in de Bollenstreek. Met als doel: schone sloten.

Wat is een teeltvrije zone?

De teeltvrije zone is een strook grond langs de waterkant. Op deze strook grond mogen landbouwbedrijven geen gewassen planten. Ook is het in deze zone verboden om gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te gebruiken. Dankzij deze zones blijft mest ver van de sloot vandaan én komen er zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht. Zo blijft het water schoon.

Controles door Rijnland

De controles starten in maart 2022 en duren ongeveer drie maanden (tot en met mei 2022). Medewerkers van Rijnland controleren of de teeltvrije zones breed genoeg zijn. En of er geen gewasbeschermingsmiddelen in de zone of de sloot terechtkomen. Dat doen wij door rond te kijken in de Bollenstreek. Je herkent onze medewerkers aan hun kleding.

Wat kun je verwachten?

Wij nemen alleen contact op als een landbouwbedrijf de teeltvrije zone niet goed gebruikt. Zij krijgen dan de tijd om het te verbeteren. Als wij gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vinden in de zone of de sloot, dan is dat een overtreding. Bij een overtreding krijgt de eigenaar van het land een boete. Of er wordt geld ingehouden op de subsidie uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ook wanneer de werkzaamheden in opdracht zijn uitgevoerd door iemand anders (loonwerker).

Meer informatie over teeltvrije zones

Wil je meer informatie over teeltvrije zones, technieken en andere zaken? Dan kun je dat via deze link teruglezen.

Subsidies voor duurzaam ondernemen

Voor bovenwettelijke maatregelen kun je vanaf 1 januari 2022 subsidie aanvragen via het Landbouwportaal. Bij deze subsidieregeling wordt een deel van de kosten vergoed.