Rijnland en Delfland werken opnieuw vier jaar samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg

Rijnland en Delfland werken opnieuw vier jaar samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg

Een strategische samenwerkingsagenda is op 3 maart ondertekend door onze hoogheemraad Thea Fierens, wethouder Floor Kist van Leidschendam-Voorburg en hoogheemraad Marcel Belt van Delfland. De ondertekening vond geheel COVID-19 proof plaats op digitale wijze.

De gemeente Leidschendam-Voorburg ligt in de twee waterschappen Rijnland en Delfland.  We hebben onderling een lange traditie van samenwerking op het gebied van water. Met deze ondertekening laten de drie partijen opnieuw zien deze samenwerking ook de komende jaren te willen voortzetten.

Grote opgaven

In de overeenkomst zijn de reguliere onderwerpen en thema’s als waterkwaliteit en beheer en onderhoud van het watersysteem beschreven. Maar de nadruk ligt nu meer op de andere grote opgaven waar de gemeente en de hoogheemraadschappen voor staan:

  • duurzame verstedelijking;
  • energie transitie;
  • klimaatadaptatie;
  • en vergroening van de stad.

 

(op de foto hoogheemraad Thea Fierens)