Rijnland gaat over naar zomerpeil

Rijnland gaat over naar zomerpeil

Momenteel vindt de overgang plaats naar zomerpeil, dit betekent dat het waterpeil omhoog gaat. De verhoging van de waterstand is nodig omdat in de warmere lente en zomer de verdamping vaak groter is dan de neerslag. Ook gebruiken bomen en planten in het groeiseizoen meer water, dat zij uit de bodem en de watergangen halen.

Om de overgang naar een hoger peil geleidelijk te laten plaatsvinden en omdat we in alle poldergemalen de instellingen moeten veranderen, duurt de operatie een paar weken.

Peilbesluiten

Met het hogere peil in de sloten, kanalen en meren voorkomen we dat het grondwater door de verdamping en grotere watervraag te ver daalt. In de grotere wateren in het grootste deel van de 750 peilgebieden maakt Rijnland onderscheid tussen zomer- en winterpeil. Die peilen zijn vastgelegd in de zogeheten peilbesluiten. Het kunstmatige verschil in waterstand wordt voornamelijk toegepast in het landelijk gebied. In de stedelijke gebieden geldt over het algemeen het gehele jaar één vast peil.

Afhankelijk van de weersomstandigheden gaat Rijnland in september geleidelijk weer over op het winterpeil.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over actuele waterpeilen. Heeft u vragen over de waterpeilen? Neem dan contact op met ons KlantContactTeam via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net.