Rijnland hijst de vlag voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties

Rijnland hijst de vlag voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties

Rijnland doet vandaag mee aan de grootschalige vlaggenactie om onze steun uit te spreken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Samen met Nederlandse vertegenwoordigingen in binnen- en buitenland vragen we aandacht voor de ontwikkelingsdoelen. In totaal worden er maar liefst 850 SDG vlaggen gehesen.

Het is vandaag, 25 september 2020,  precies vijf jaar geleden dat de wereld besloot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te omarmen. Zeventien doelen die ons op weg helpen naar een inclusieve, rechtvaardige en duurzame maatschappij in 2030.

Mooie resultaten

In de afgelopen vijf jaar zijn er mooie resultaten geboekt. Rijnland heeft vooral aan de SDG “schoon water en sanitatie” bijgedragen door maatregelen op de afvalwaterzuiveringen en door onze integrale inrichtingsprojecten in het kader van de Kaderrichtlijn Water. We zijn ons ervan bewust  dat er in de komende tien jaar nog veel moet gebeuren. Nederland scoort goed op doelen als ‘innovatie’ en het ‘bestrijden van ongelijkheid’’. Op andere doelen’ hebben we nog een inhaalslag te maken. .

Bijdrage aan een gezonde leefomgeving en natuur

Essentieel in de SDG-agenda is het bijdragen aan een gezonde leefomgeving en natuur. Rijnland is daarin nauw betrokken bij het opstellen van omgevingsvisies. Dit vraagt om een samenhangende aanpak om met fysieke opgaven om te gaan. Energietransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en circulaire economie maken hier deel van uit. Rijnland zet water in als verbindende factor om de doelen te bereiken.

Een decennium vol acties en transities

Dit jaar bestaat Rijnland 765 jaar. Dit mooie momentum en de SDG vlaggen actiedag zijn het startschot voor een decennium vol acties en transities. Dat doen we met elkaar. Alleen als we samenwerken kunnen we de doelen behalen. Daarom lanceren we de vlaggenactie: “Samen voor de SDG’s”.

Zo laten we elkaar en de wereld zien dat we klimaatactie, gendergelijkheid, biodiversiteit en eerlijk werk hoog in het vaandel hebben staan.

 

 Dijkgraaf Rogier van der Sande en secretaris-algemeen directeur Mariël Middendorp hijsen de SDG en Rijnlandse vlag