Rijnland investeert in de nieuwbouw voor de afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder

Rijnland investeert in de nieuwbouw voor de afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft ingestemd op een tweetal principebesluiten voor de afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder. Zij zijn akkoord met de keuze voor de nieuwbouw voor deze afvalwaterzuivering en er is een voorbereidingskrediet van 9 miljoen euro toegekend om dit project te kunnen starten.

Rijnland wil op het terrein in de Waarderpolder een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie bouwen. Met het voorbereidingskrediet van 9 miljoen euro kan Rijnland het plan verder uitwerken. Er wordt een zuiveringstechnologie gekozen en een ontwerp gemaakt voor de nieuwe zuivering. De totale investeringen voor een nieuwe afvalwaterzuivering zijn begroot  tussen de 120 en 150 miljoen euro.

Het oudste deel van de zuivering, de AWZI, in de noordoost hoek van het bedrijventerrein stamt uit 1967. Destijds werd een groot terrein aangeschaft om toekomstige uitbreiding mogelijk te maken. Die uitbreiding kwam er midden jaren negentig en zo’n tien jaar geleden werd de zuivering nogmaals uitgebreid en een aantal gebouwen vervangen. De zuivering verwerkt nu het afvalwater van ongeveer 250.000 inwoners van Haarlem, Spaarndam, Bloemendaal, Zandvoort en Aerdenhout. In de plannen  voor de nieuwbouw gaat Rijnland uit van een groei naar 286.000 inwoners in de komende jaren.

Rijnland gaat over tot deze investering, omdat belangrijke onderdelen al ruim vijftig jaar oud zijn en de technische levensduur ruimschoots is overschreden. Bovendien kijkt Rijnland naar de toekomst en wil met het moderniseren van deze afvalwaterzuivering een belangrijke stap zetten in het verbeteren van de zuiveringsresultaten en inzet van duurzame energie. Er komt een volledig nieuwe lijn voor het zuiveren van het afvalwater en een revisie van de sliblijn. In een eerder stadium is al het besluit genomen dat al het slib van de overige afvalwaterzuiveringen van Rijnland centraal op Haarlem Waarderpolder vergist gaan worden. Medewerkers gaan werken met de nieuwste technologieën en  Rijnland bouwt samen met de marktpartijen een duurzame en energiezuinige installatie.

De voorbereiding van de nieuwbouw duurt nog circa twee jaar, de bouw ook en naar verwachting kan de nieuwe zuivering in 2025 in gebruik genomen worden. De nieuwe zuivering wordt naast de bestaande zuivering gebouwd en tijdens de bouw blijft Rijnland gewoon zijn afvalwater zuiveren in de Haarlem Waarderpolder.