Rijnland investeert in klimaatrobuuste toekomst

Rijnland investeert in klimaatrobuuste toekomst

Leiden 18 november 2020 - Het bestuur van Rijnland heeft tijdens de Verenigde Vergadering de begroting en waterschapsbelasting vastgesteld voor 2021. Belasting betalen is nooit leuk, maar de investeringen zijn hard nodig voor een klimaatrobuuste toekomst. “Een waterschap moet bescherming bieden tegen overstromingen, zorgen voor niet te veel en niet te weinig water, afvalwater zuiveren en werken aan schoon water”, zegt hoogheemraad Marco Kastelein. Hij is portefeuillehouder van Financiën en merkt dat de uitdaging groter is dan ooit.

Water raakt ons

Kastelein: “Ons werk is in een stroomversnelling terechtgekomen door de effecten van klimaatverandering en de verbeteringen die wij willen doorvoeren voor onze natuur en economie. Dat vraagt om meer inspanning en investeringen, ook in tijden van corona, terwijl de lastendruk zo laag mogelijk moet blijven. We redden het niet langer met onze traditionele manier van werken. Deze tijd vraagt om samenwerking met andere overheden, bedrijven, wetenschappers en inwoners. Samen gaan we kijken hoe ons werk slimmer en goedkoper kan, en die bereidheid is er, want water raakt ons allemaal.”

Belastingopbrengst

Rijnland gaat in totaal € 444 miljoen investeren in de periode 2021-2024. Volgend jaar gaat het om een investering van € 84 miljoen in waterbeheer. Daarvan gaat 31 miljoen naar afvalwaterzuivering, 22 miljoen naar voldoende water, 21 miljoen naar waterveiligheid en 7 miljoen naar schoon water. De belastingopbrengst stijgt in 2021 met 4,7% en met 1,9% in 2022 en 2023. Dit is vooraf vastgelegd om de lastendruk in balans te houden. Zo betaalt een eenpersoonshuishouding in een huurhuis in 2021 € 174,00 dat is 7 euro meer dan vorig jaar. En een gezin van vier personen in een koopwoning van 250.000 betaalt 11 euro meer, namelijk € 357,00.

Belastingaanslag

Naast Rijnland besluiten de besturen van alle 21 waterschappen de komende weken over de hoogte van de belastingtarieven. In het eerste kwartaal van 2021 volgt de belastingaanslag.