polder oudendijk

Rijnland investeert 464 miljoen in een klimaatrobuuste regio

Rijnland investeert flink in een aantal grote projecten in de periode 2022–2025. In totaal 464 miljoen euro. We investeren onder andere in de Piekberging Haarlemmermeer, zodat we hevige buien beter kunnen opvangen. We pakken tientallen kilometers regionale keringen aan. De rioolwaterzuivering Zwanenburg ondergaat een grote renovatie en ook binnen de Kader Richtlijn Water werken we aan 25 waterlichamen.

Niet veel stijging in waterschapsbelasting

We willen de rekening van het klimaat niet doorschuiven naar een volgende generatie en willen deze generatie ook niet opzadelen met grote financiële gevolgen. We vinden het belangrijk een gezonde begroting te houden en een beheersbare schuldpositie. De lasten voor de burgers (waterschapsbelasting) stijgen daarom beperkt, rond het niveau van de inflatie.

Ter illustratie geven we een praktijkvoorbeeld. Huurders met een eenpersoonshuishouden betalen in 2022 €2 euro meer dan in 2021 en een meerpersoonshuishouden €5 meer dan in 2021. Woningeigenaar met een meerpersoonshuishouden (woning met WOZ waarde €200.000) betalen €3 meer dan in 2021.

We realiseren ons dat de tijden nog steeds onzeker zijn, Covid-19 is nog niet weg en we zien dat de prijzen van grondstoffen toenemen en de beschikbaarheid ervan afneemt. Hopelijk zijn deze factoren van korte duur en belemmeren zij niet de uitvoering van onze projecten en van onze ambities.

Innovatie en duurzaamheid

Het werk van Rijnland is complexer dan ooit. In de afgelopen twee jaren hield COVID-19 ons in de greep, dat heeft gelukkig niet geleid tot vertraging of stilstand in ons werk. Ons werk is vooral complex geworden door de uitdagingen in de klimaatopgave. Nationaal en internationaal staat water volop in de belangstelling. Werken aan een klimaatbestendige toekomst en ruimte voor water zijn dan ook belangrijke doelen voor de komende jaren.

Rijnland staat niet aan het begin van deze grote transitie, wij werken al een flinke tijd aan de opgaven waar we door de veranderingen in het klimaat voor staan. We beseffen ook dat we de komende jaren nog flink moeten investeren om de klimaatdoelen te halen. Wij dragen ons steentje bij aan de energietransitie, door de warmte die al wordt opgewekt in onze zuiveringen toepasbaar te maken als energiebron. Dat doen we niet alleen. Samenwerking is noodzakelijk. Hierom werken we samen met gemeenten, energiebedrijven, ondernemers, provincies en woningbouwbedrijven.

Ruimte voor water, maar ook ruimte voor groen. We werken aan het vergroten van de biodiversiteit en weten dat meer groen ook betekent minder hitte en daarmee minder droogte in de zomer. En we streven naar een circulaire economie. Alleen al door zelf circulair te zijn. In onze ogen is ook het slib van onze afvalwaterzuivering een product dat we kunnen hergebruiken. Innovatie en duurzaamheid dragen we hoog in het vaandel en dat binnen een gezonde begroting, daar werken we aan.

0003