Rijnland levert warmte aan bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen

Rijnland levert warmte aan bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen

Afvalwater zuiveren is een kerntaak voor Rijnland. De komende jaren wordt er hard gewerkt om al onze zuiveringen toekomstbestendig te maken.

Energieneutraal

Bovendien hebben we als Rijnland de ambitie om in energieneutraal te worden. Dit betekent dat er evenveel energie wordt gebruikt als er wordt opgewekt. Een mooie uitdaging, maar dat is niet onze enige ambitie, wij willen ook bijdragen aan de energietransitie van anderen.

Samenwerking met Gemeente Nieuwkoop

Op AWZI Nieuwveen is in samenwerking met de Gemeente Nieuwkoop een duurzaam project afgerond, waarbij de warmte die vrijkomt  bij het zuiveren ingezet wordt voor een warmtetransitie van de omgeving. Dit heet TEA (Thermische Energie Afvalwater). AWZI Nieuwveen is voor Rijnland de eerste afvalwaterzuivering die deze techniek toepast.