Rijnland meet tevredenheid omgeving bij werk aan sluizen Spaarndam

Rijnland meet tevredenheid omgeving bij werk aan sluizen Spaarndam

Werkzaamheden aan de monumentale sluizen in hartje Spaarndam kunnen niet ongemerkt uitgevoerd worden. Informatie over te verwachten hinder helpt om de verwachtingen te managen. Het hoogheemraadschap van Rijnland vindt een goede relatie met de omgeving belangrijk. Bij de werkzaamheden aan de sluizen in Spaarndam worden betrokken burgers gevraagd, om zich voor de start van de eerste werkzaamheden, uit te spreken over de geplande aanpak. Tijdens elk deelproject blijft Rijnland de tevredenheid monitoren.

Klachten en complimenten

“We starten met het vervangen van de kademuren van de Kolksluis, een complexe operatie”, vertellen Alexandra Braun en Wendy van der Zwart namens het omgevingsteam van het project Sluizen Spaarndam. “De omliggende huizen en monumentale bomen staan dicht op het water. Dat maakt de werkruimte beperkt. Veel omliggende panden zijn rijksmonumenten, net als de Kolksluis zelf. Zorgvuldige voorbereiding, samen met de omgeving, is dus belangrijk. Daarnaast ontkom je niet aan de nodige hinder, zoals geluidsoverlast of tijdelijke beperkte beschikbaarheid. Daarom hebben we gekozen voor het inzetten van korte online enquêtes gedurende de hele looptijd van het project. Want na de Kolksluis gaan we verder met de Woerdersluis, de Boezemsluis en een duiker bij gemaal ‘de oude Spaarndammer’.”

Vijf vragen in één minuut

Iedereen die belang heeft bij een soepel verloop van het project kan de enquête invullen. Via e-mail krijgen mensen  een korte vragenlijst. Tevredenheid wordt aangegeven met drie gekleurde smileys, van groen voor enthousiast tot rood voor ontevreden. Braun vervolgt: "Deelname is niet anoniem. We willen snel kunnen reageren bij vragen, klachten en meldingen. Dat stimuleert om de enquête in te vullen. Bovendien kost het invullen van maximaal vijf vragen  gemiddeld één minuut. De resultaten worden uiteraard wel anoniem gepubliceerd. “Aan de hand van klachten, complimenten en tips meten we de perceptie en kunnen we waar nodig ingrijpen of bijsturen”. In juni/juli gaat de eerste online vragenlijst eruit, dat is dan zo'n half jaar voor de start van het werk in de Kolksluis.

Meer informatie leest u op de projectpagina Sluizen Spaarndam