Rijnland neemt onderhoud volmolenduikers over van gemeente Gouda

Rijnland neemt onderhoud volmolenduikers over van gemeente Gouda

Wethouder Hilde Niezen en hoogheemraad Marco Kastelein ondertekenden op 3 december een overeenkomst over het onderhoud van de volmolenduikers. Hierin spreken zij af, dat het Hoogheemraadschap van Rijnland het onderhoud van de volmolenduikers overneemt van de gemeente Gouda.

Conform de Waterwet is het binnenlaten van water voor een betere waterkwaliteit in de grachten een kerntaak van het waterschap. De onderhoudstaken die hierbij horen, vallen daarom logischerwijs ook onder de taken van het hoogheemraadschap. De duikers waren echter tot nog toe – van oudsher- in onderhoud bij de gemeente Gouda. Rijnland bedient al wel enige decennia de duikers.

Met dit uitgangspunt in het achterhoofd, hebben Gouda en Rijnland nieuwe afspraken gemaakt over de beheers- en onderhoudstaken van beide duikers.

De geschiedenis van de volmolenduikers; twee historische monumentale werken

De Westvolmolenduiker (1414) en Oostvolmolenduiker (1630) zijn twee historische inlaten gelegen aan de Veerstal, in Gouda, oorspronkelijk aangelegd voor de lakenindustrie. Op 29 juni 1869 sloten Gouda en Rijnland een overeenkomst waarin werd bepaald dat de volmolens buiten werking zouden worden gesteld en de raderen uit de molens verwijderd zouden worden. In ruil daarvoor zorgde Rijnland voor nieuwe beweegbare bruggen over de Haven en de Gouwe. De duikers bleven wel in stand voor de aanvoer van vers water voor de stadswateren.