Rijnland omarmt Energieperspectief 2050

Rijnland omarmt Energieperspectief 2050

Belangrijke stap naar fossielvrije toekomst met gemeenten, Provincie en collega-waterschappen in de energieregio

Afgelopen donderdag (10 oktober 2019) tekenden de partijen het Energieperspectief 2050 en legden daarmee het fundament voor de regionale energietransitie.

Energieperspectief 2050 toekomstbeeld

Het Energieperspectief 2050 is een gezamenlijk toekomstbeeld. Het laat een beeld zien van de regio waarin we in 2050 willen wonen en werken en hoe voor iedereen  een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening mogelijk kan worden. Overheden, private en semipublieke partijen hebben ruim een jaar samengewerkt aan de totstandkoming.

Een bouwsteen  is gelegd

Met dit Energieperspectief is een bouwsteen gelegd voor het omgevingsbeleid, de warmtetransitie en een Regionale Energiestrategie in de zin van het Klimaatakkoord. Het Energieperspectief 2050 vormt geen blauwdruk voor lokaal beleid, maar geeft richting aan toekomstige plannen in de regio. Voor de uitwerking gaan de partijen nu samen een uitvoeringsprogramma maken.

Sterke samenwerking

De 57 partijen zijn trots op de samenwerking. In de energieregio Rotterdam - Den Haag werken gemeenten, provincie, netwerkbeheerders, energiebedrijven, waterschappen en nog meer partijen samen aan een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Al deze partijen zetten zich in voor een meerjarige samenwerking, richting 2050.

De samenwerking bestaat uit de Hoogheemraadschappen van Schieland en Krimpenerwaard, van Delfland en van Rijnland, Waterschap Hollandse Delta, Natuur en Milieu Federatie, DUNEA, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, , Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, , Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer , DCMR, , MRDH, Omgevingsdienst Haaglanden, RVO, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, VNG, , Economic Board Zuid-Holland, Greenport Westland Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Innovation Quarter, JUVA, Stedin, Eneco, Energiesamen, Engie, Glastuinbouw Nederland, LTO, Netwerk Energiecoöperaties Zuid-Holland, RESCOOP, Uniper Energy, Vereniging Dorp Stad & Land, Vidomes, Woningcorporatie Haag Wonen, Woonstad Rotterdam.

Algemene informatie over het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie vindt u ook op  www.npres.nl