Rijnland stap verder in coalitievorming

Rijnland stap verder in coalitievorming

Lijsttrekker van de VVD, Ineke van Steensel is als informateur klaar met de informatiefase voor de vorming van de coalitie. Zij adviseert, gezien de uitkomst van alle gesprekken, een brede coalitie met breed draagvlak in de verenigde vergadering.

Op advies van de informateur gaat de beoogde coalitie bestaande uit VVD, Partij van de Arbeid, CDA, Water Natuurlijk en Agrarisch en Bedrijven in vol vertrouwen onder leiding van twee formateurs verder in gesprek. Deze formateurs worden Ineke van Steensel (VVD) en Jan de Vries (Agrarisch & Bedrijven). De verwachting is dat met de uitkomst van de onderhandelingen een nieuw coalitieakkoord en een nieuw dagelijks bestuur gevormd kan worden.

Onderhandelingsproces

“Doelstelling is om voor de meivakantie belangrijke eerste stappen te zetten om te komen tot een coalitieakkoord en het proces na het reces af te ronden,” aldus Ineke van Steensel. Beide formateurs streven naar een zo breed mogelijke coalitie. Jan de Vries: “De maatschappelijke opdrachten die het waterschap heeft, kunnen politiek gevoelig liggen, daarom is het belangrijk dat de onderhandelende partijen hierover het gesprek aangaan.”

Aanpak komende periode

De partijen streven er naar om op 5 juni het coalitieakkoord te bespreken en vast te laten stellen in de verenigde vergadering.