awzi zwanenburg

Rijnland start uitbreiding en renovatie afvalwaterzuivering Zwanenburg

De komende jaren wordt de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Zwanenburg uitgebreid en gerenoveerd. De AWZI’s in Heemstede en Haarlem-Schalkwijk zijn aan het einde van hun levensduur en AWZI Zwanenburg is toe aan renovatie.

Waarom deze renovatie?

Rijnland zet in op het verduurzamen van het afvalwaterproces en heeft besloten de zuiveringen in Heemstede en Haarlem-Schalkwijk te vervangen voor transportgemalen, zodat het afvalwater in de regio rond Haarlem en Haarlemmermeer op één plek wordt gezuiverd; namelijk Zwanenburg. Rijnland gaat over tot investering omdat de technische levensduur van beide AWZI’s ten einde is. Bovendien kijkt Rijnland naar de toekomst en wil met het moderniseren van deze afvalwaterzuivering een belangrijke stap zetten in het verbeteren van de zuiveringsresultaten en inzet van duurzame energie.

Start aanbestedingsprocedure

Op 6 september start de aanbestedingsprocedure. In 2019 is er via een voorselectie een aantal aannemers geselecteerd. Dit op basis van ervaring, kennis en kunde om het werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Zij zullen een aanbesteding doen en in maart 2022 zal Rijnland het werk gunnen. Voor de totale aanpak worden 3 aannemers ingezet die verschillende werkzaamheden uitvoeren, te weten: renovatie en uitbreiding van AWZI Zwanenburg, aanleg transportleidingen en bouw van de transportgemalen. Zij zullen zich eerst bezig houden met voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 2024 zal daadwerkelijke de schop de grond ingaan. Volgens planning zal begin 2025 het nieuwe afvalwatersysteem in gebruik worden genomen.