Rijnland steunt loodvrij vissen

Rijnland steunt campagne Sportvisserij Loodvrij

Vorige week was hoogheemraad Waldo van Faber aanwezig bij de 24-uurs viswedstrijd op karpers die de Amsterdamse Hengelsportvereniging bij de Bosbaan in het Amsterdamse Bos organiseerde. Deze wedstrijd was de aftrap van de campagne Sportvisserij Loodvrij waarvoor Provincie Noord-Holland een subsidie van € 60.000 verstrekt.

Vooruitlopend op een Europees verbod dat naar verwachting tussen 2023 en 2028 gefaseerd wordt ingevoerd, worden landelijk diverse initiatieven gestart om het gebruik van vislood af te raden, en alternatieven te promoten, zoals recent langs de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Provincie Noord-Holland is daar samen met Rijnland, gemeente Amsterdam. Sportvisserij Nederland en de Amsterdamse Hengelsportvereniging een pilot loodvrije visserij gestart om sportvissers bewust te maken van de risico’s van vislood.

De pilot is afgelopen weekend gestart met een koude en regenachtige 24-uurswedstrijd karpervissen. Gedeputeerde Esther Rommel en hoogheemraad Waldo von Faber waren bij de prijsuitreiking aanwezig om het belang van de pilot te onderstrepen. De winnaar ging moe maar voldaan naar huis met een mooie bokaal en setje loodvrije alternatieven.

Loodvrije alternatieven

Lood wordt nog veel gebruikt bij het vissen. als verzwaring van de vislijn, in kunstaas en in voerkorven. Door verlies kan dit vislood in het milieu terecht komen en dat is niet goed voor mens en dier. Provincie Noord-Holland stelt via lokale hengelsportverenigingen loodvrije alternatieven beschikbaar waar vissers kosteloos hun lood kunnen omruilen.