Rijnland stimuleert aanleg van natuurvriendelijke oevers met subsidieregeling

Rijnland stimuleert aanleg van natuurvriendelijke oevers met subsidieregeling

Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers aan te moedigen heeft Rijnland een subsidieregeling. Iedereen die binnen het gebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen, kan vóór 1 mei 2021 subsidie aanvragen.

Een natuurvriendelijke oever is een groeiplaats voor oeverplanten en onderwaterplanten. Voor vissen, kikkers, padden, vogels, insecten en kleine zoogdieren is zo'n oever een belangrijke plek.  De aanleg van natuurvriendelijke oevers is positief voor de biodiversiteit. Rijnland wil daarom zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers realiseren. Het gaat dan om het veranderen van een bestaande steile oever in een geleidelijke overgang van land naar water.

Aanvragen subsidie

Wilt u ook een natuurvriendelijke oever? Op deze pagina staat waarvoor u subsidie kunt krijgen. U kunt er lezen hoe u een natuurvriendelijke oever maakt en onderhoudt. Hier staat ook het aanvraagformulier. Stuur uw subsidieaanvraag vóór 1 mei 2021 op.

(foto: Eric Verlaan)