Rijnland vraagt onafhankelijke Tenderboard om aanbesteding nieuwbouw afvalwaterzuivering te toetsen

Rijnland vraagt onafhankelijke Tenderboard om aanbesteding nieuwbouw afvalwaterzuivering te toetsen

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil op het huidige terrein in de Haarlem Waarderpolder een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie bouwen. Het is een van de grotere projecten van Rijnland in de afgelopen 50 jaar. Rijnland trekt hiervoor een ingenieursbureau, een technologieleverancier en een uitvoerende partij aan.

Toetsing

Bij de aanbesteding van deze diensten komt veel kijken. Is de uitvraag helder? Zijn de risico’s goed in te schatten? Is er sprake van een goede risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Hebben de marktpartijen de scope van het project goed in beeld?

Extra ogen en oren

Drie erkende, onafhankelijke specialisten op het gebied van aanbestedingsrecht, waterzuiveringsprojecten en de aannemerij vormen voor dit project een Tenderboard. Ze kijken de komende periode objectief met het projectteam mee. Ze adviseren bij het verwoorden van eisen en wensen waarmee marktpartijen rekening moeten houden.  Zo borgt Rijnland als publieke opdrachtgever haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht.

Meer informatie

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina van Haarlem Waarderpolder.