Rijnland zet innovatie in om medicijnresten te verwijderen

Wij zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Medicijnresten in oppervlaktewater zijn een groot probleem. Het is onze ambitie om op de afvalwaterzuiveringen innovatieve maatregelen te nemen om deze microverontreinigingen uit het afvalwater te halen.

Extra zuiveringsstap

Op afvalwaterzuivering Leiden Noord bouwen wij een extra zuiveringsstap die door middel van een full scale PACAS installatie de medicijnresten uit het afvalwater haalt. PACAS is een methode waarbij de medicijnresten zich binden aan het poederkool wat met het zuiveringsslib wordt afgevoerd en verwerkt bij het afvalverwerkingsbedrijf.

Bijna gereed

We zijn bijna klaar! Er wordt getest en eind september wordt de installatie officieel in gebruik genomen.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren