Rijnland zet samen met agrariërs stappen om waterkwaliteit te verbeteren

Rijnland zet samen met agrariërs stappen om waterkwaliteit te verbeteren

De agrarische sector en het hoogheemraadschap van Rijnland werken al jaren samen aan een betere waterkwaliteit. Toch is er nog meer actie nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland organiseerde daarom de Bodem- en Waterdag 2019. Samen met agrariers is gekeken naar maatregelen die zowel het agrarisch bedrijf als de waterkwaliteit ten goede komen.

Samen werken aan de waterkwaliteit

Rijnland waardeert de samenwerking met de agrarische sector. De waterkwaliteit in sloten en plassen wordt daardoor al steeds beter. Hoogheemraad Waldo von Faber: “Toch zien we dat er meer inspanning nodig is om de waterkwaliteitsdoelen voor 2027 te halen. Er komen nog steeds veel stoffen uit de grond in het water. Door ons eigen handelen, maar ook door invloeden van buiten Rijnlands gebied. Bijvoorbeeld door klimaatverandering. Door actief samen te werken kunnen we de impact van ons eigen handelen op het water verkleinen.”

Investeren in een duurzame toekomst

Rijnland heeft agrariërs hard nodig bij het verbeteren van de waterkwaliteit in de sloten rond hun bedrijf. Door samen te zoeken naar maatregelen die zowel het agrarisch bedrijf als de waterkwaliteit ten goede komen, worden er stappen gezet naar een duurzame toekomst voor omgeving en bedrijf. Ideeën hiervoor zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de bodemgezondheid, zodat minder mest gebruikt hoeft te worden en dit dus minder uitspoelt naar het water.

Onderzoek

Het afgelopen jaar heeft Rijnland onderzoek gedaan onder agrariers. Hen is onder meer gevraagd naar de onderwerpen waarover zij tijdens de Bodem- en Waterdag een workshop wilden volgen. Gevolg waren de drie workshops: ecologie van de sloot, actief bodembeheer en droogte/zout water. Tijdens de workshops kwamen diverse interessante onderwerpen naar voren en werden stevige discussies gevoerd. Er werd kennis gedeeld die waardevol is voor Rijnland, maar ook voor agrariërs die aanwezig waren.

Vervolg

Tijdens de dag gaven enkele agrariërs aan, al met verschillende maatregelen bezig te zijn. Om van elkaar te leren wil Rijnland een Tour de Boer organiseren. Waarbij er bij elkaar gekeken wordt wat er mogelijk is.

Bent u agrariër in Rijnlands gebied en heeft u een idee over hoe u kunt bijdragen aan een betere waterkwaliteit in de sloten rond uw bedrijf, of bent u daar al actief mee bezig en wil je dat graag delen met collega agrariërs? Mail dan uw idee naar landbouw@rijnland.net.