Rijnlands bestuur vergadert digitaal

Rijnlands bestuur vergadert digitaal

Vanwege de corona-maatregelen komt de Verenigde Vergadering niet bijeen in fysieke vorm, maar vergadert zij digitaal. Woensdag 27 januari vergadert de Verenigde Vergadering via een digitale beeldverbinding.

Zoals altijd zijn de beraadslagingen van het algemeen bestuur openbaar. Via deze link kunt u de vergadering daarom live volgen: https://rijnland.waterschapsinformatie.nl/dashboard. Bij problemen kunt u bellen naar 071-3063063.