Rijnlandse vergaderingen digitaal tot 1 januari 2021

Rijnlandse vergaderingen digitaal tot 1 januari 2021

Naar aanleiding van de mededelingen van het kabinet op dinsdag 27 oktober jl. over het verlengen van de huidige Coronamaatregelen tot zeker in december, is besloten om alle Rijnlandse commissie-, beeld- en reguliere VV-vergaderingen tot 1 januari 2021 via Google Meet te laten plaatsvinden.

Zoals altijd zijn de beraadslagingen van het algemeen bestuur openbaar. Wilt u de vergadering digitaal bijwonen? Stuur dan voor aanvang van de vergadering een e-mail naar . U ontvangt vervolgens een uitnodiging per e-mail.