Rioolwater en het coronavirus

Rioolwater en het coronavirus

Al eerder hebben we bericht over wat het riool ons over Corona kan vertellen. Als er in een stad meer mensen besmet raken door Corona, komen er via de ontlasting meer sporen van COVID-19 terecht in het riool. Door deze virusgehalten te volgen in rioolwater, krijgen we niet alleen meer zicht op de bestaande infecties in een stad, maar ook beter grip op de besmetting op langere termijn. Dankzij het monitoren van rioolwater kunnen we bij wijze van spreken iedere winter weten waar mensen in welke regio extra alert moeten zijn.

Onderzoek RIVM

In het gebied van Rijnland is er bij twee zuiveringsinstallaties onderzoek gedaan naar het binnenkomende water. Dit water, uit het riool, is onderzocht op coronaresten. De methodiek die het RIVM hanteert laat zien dat je genetisch materiaal van corona kunt aantreffen in afvalwater. Vanaf april neemt het RIVM wekelijks rioolwater monsters bij 29 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Omgerekend is dit afkomstig van ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking.

Veiligheid medewerkers Rijnland

In afvalwater komen virussen en bacteriën voor. Onze medewerkers voorkomen altijd al dat ze in direct contact met afvalwater komen, daarvoor gebruiken ze ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Onze medewerkers lopen dan ook geen extra risico om met het Coronavirus besmet te raken.