Samenwerking hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland in Meijendel

Samenwerking hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland in Meijendel

Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland slaan de handen ineen voor de waterkwaliteit van Meijendel. De bewaking van de kwaliteit van het duinwater verloopt efficiënter door het samenvoegen van de waterlichamen Meijendel & Berkheide (Rijnland) en Duinwater Meijendel (Delfland). Rijnland is het aanspreekpunt voor de waterkwaliteit van het hele gebied.

Doel samenvoeging

Doel van de samenvoeging is een eenduidige aanpak voor de monitoring, analyse, beheer en rapportage naar Brussel in een waterlichaam dat de beheergebieden van Rijnland en Delfland overschrijdt. Tegelijkertijd wordt er bespaard op kosten, administratie en mankracht. De samenwerking heeft een looptijd van zeven jaar.

Meten

Of het nu gaat om recreatie, natuur, drinkwater, landbouw of industrie, ons water heeft continu onderhoud nodig. Waterschappen zorgen voor schoon en gezond water en zijn daarom alert op mogelijke vervuiling. Door de waterkwaliteit te meten, komen waterschappen meer te weten en kunnen zij hierdoor sneller ingrijpen. Dat meten gebeurt onder andere in zogenaamde waterlichamen volgens de richtlijnen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).