Stukje tekst uit de kinderkrant ter illustratie

Samenwerking Rijnland en Kinderkrant Haarlem

Sinds deze zomer heeft Rijnland een partnerschap met Jong023 in Haarlem. Dit initiatief brengt de Haarlemse Kinderkrant uit, een papieren krant die op 53 basisscholen in regio Groot Haarlem wordt verspreid in de groepen 5 t/m 8. De krant wordt samen in de klas gelezen en kan daarna mee naar huis worden genomen. In de Kinderkrant wordt aandacht besteed aan alledaagse zaken rond bijvoorbeeld natuur, milieu en geschiedenis. Thema’s waarbij Rijnland in het gebied ook een grote rol speelt. Vandaar ook dat wij deze kans benutten om onszelf te presenteren aan deze belangrijke doelgroep, want wie de jeugd heeft, heeft….. Inderdaad goed zicht op de toekomst!

Onderaan de pagina kun je de bijdragen waarin Rijnland aan bod komt teruglezen. De editie van september stond in het teken van suppen voor schoon water, in november zijn een aantal kinderen naar de afvalwaterzuivering Waarderpolder gegaan en het decembernummer stond de Kolksluis in Spaarndam centraal. Het leuke en bijzondere aan de verslaggeving in de Kinderkrant is dat dit gedaan wordt door de jongeren zelf, kortom zij leggen uit en vertellen wat zij zien en meemaken zodat het ook begrijpelijk is voor hun leeftijdsgenoten.

Als Rijnland blijven we dit initiatief ook in 2022 ondersteunen. Mocht je nou interesse hebben om zelf een Kinderkrant in een regio op te starten, wij denken en doen graag mee als partner.