Schotten peilvakken De Zilk worden teruggeplaatst

Schotten peilvakken De Zilk worden teruggeplaatst

Het terugplaatsen gebeurt in de week van 23 september a.s.

Gedurende de zomer garandeert Rijnland de doorvaarbaarheid in De Zilk, Hillegom en Vogelenzang. In de winter gaat het waterpeil naar beneden en bemaalt Rijnland het gebied.

Daarom worden in de week van 23 september a.s. de schotten weer in het water geplaatst.

Waarom dit verschil?

Dit peilbesluit is tot stand gekomen voor een goede drooglegging voor de bollensector gedurende de winterperiode. Medio april 2020 gaan de schotten weer uit de watergangen; de watergangen zullen weer doorvaarbaar zijn en het waterpeil hoger.