Simone Boogaard per 1 januari 2021 directeur Water bij het hoogheemraadschap van Rijnland

Simone Boogaard per 1 januari 2021 directeur Water bij het hoogheemraadschap van Rijnland

Simone Boogaard (49) wordt per 1 januari 2021 directeur Water bij Rijnland. Na een uitstapje van ruim drie jaar bij de gemeente Amsterdam als directeur Projectencentrum metro en tram, keert Simone terug in de waterwereld.

Achtergrond

Bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Simone een tiental jaar in verschillende managementfuncties gewerkt. Zo was ze achtereenvolgens teammanager beleids- en projectcommunicatie, plaatsvervangend afdelingshoofd Hoogwaterbescherming (HWBP), opdrachtgever voor omvangrijke dijkversterkingsprojecten en op programmaniveau verantwoordelijk voor omgevings- en technisch management. Namens Hollands Noorderkwartier was ze van 2014 tot 2017 als landelijk manager programmering lid van de programmadirectie HWBP.

Verbinding is cruciaal

Die berg aan ervaring, gecombineerd met haar brede maatschappelijke engagement en resultaatgerichtheid maken haar tot de ideale waterdirecteur. Simone: “De actuele thema’s zoals COVID-19, energietransitie, droogte, duurzaamheid, maar ook de meer integrale aanpak van (ruimtelijke) plannen van collega-overheden vragen om visie en leiderschap. Verbinding is daarbij voor mij cruciaal. Als directeur Water kan ik met mijn ervaring en vakmanschap samen met collega’s het verschil maken.”