Start jaarlijkse dijkinspectie

Start jaarlijkse dijkinspectie

Maandag 27 januari 2020 – Vandaag is de jaarlijkse inspectie gestart van dijken en kades in het gebied van Rijnland. De staat van de waterkeringen wordt dan nagelopen. De inspectie loopt tot 1 april 2020.

De zorg voor waterveiligheid is een belangrijke taak van het waterschap. Dijken en kades beschermen de lager gelegen gebieden tegen overstromingen. Deze waterkeringen moeten berekend zijn op de effecten van het veranderende klimaat en op de bodemdaling. De bestaande veiligheidsnormen zijn daarom aangepast. Rijnland voert ook de komende jaren de nodige  werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe  normen.

Onderhoudsplicht

Daarnaast kijkt Rijnland naar de onderhoudsplicht van de eigenaar van de waterkering. Deze verplichting houdt in dat beschadigingen aan de kade of dijk door de eigenaar zelf hersteld dienen te worden.

Aandachtspunten inspectie

Tijdens de inspectieronde wordt er gekeken naar:

• de hoogte van de waterkering

• zichtbare verzakkingen

• natte plekken

• andere factoren die een waterkering beïnvloeden

Meer weten over het beheer van waterkeringen?  Zie de uitleg over de dijkverbeteringen