Start vervangen kademuren Kolksluis Spaarndam

Deze week start aannemer Beens Groep met het vervangen van de oude kademuren en sluisdeuren van de Kolksluis. De werkzaamheden staan tot eind mei 2022 gepland. Met de uitvoering komt een einde aan een intensieve periode van voorbereidingen.

Vanaf mei 2020 werkten Rijnland en Beens Groep in Bouwteam-verband aan het plan van aanpak voor deze monumentale sluis. De werkzaamheden kunnen via de BouwApp gevolgd worden, onder de projectnaam Kademuren Kolksluis Spaarndam. Een animatiefilm legt de werkwijze stapsgewijs uit.

Samenbrengen belangen

Het samenbrengen van alle belangen was de grootste uitdaging in de ontwerpfase. Voor Rijnland staat de veiligheid van de kademuren voorop. De slechte staat van de fundering leidde eind 2020 al tot een noodmaatregel. Voor de gemeente Haarlem was het behoud van de unieke vorm een harde eis. Bewoners wilden de monumentale kastanjebomen langs de Oostkolk graag behouden, onder meer omdat de kruinen welkome schaduw bieden op zonnige dagen.

Nieuwe bomen onvermijdelijk

Als resultaat van een uitvoerige belangenafweging maken de zeven oude kastanjebomen straks plaats voor Krimlindes en Winterlindes. De nieuwe bomen zijn in goed overleg met bewoners, de gemeente, bomenbelangenverenigingen en een onafhankelijke bomenexpert gekozen. Ze hebben een grote ecologische waarde voor insecten en passen in het historische beeld van de Kolksluis.

Risicobeperkende maatregelen

Ook was er goed en intensief overleg met eigenaren van de woningen dicht op de Kolksluis over de risico’s van het vervangen van de kademuren. De ankers van de nieuwe damwanden lopen deels onder de omringende panden door. Dus moesten er zakelijk recht overeenkomsten met eigenaren van omringende woningen geregeld worden.

Voor de eeuwigheid bewaard

In een tijdscapsule onder één van de kades wordt het ontwerp van de nieuwe kademuren bewaard, net als diverse foto’s en tekeningen van de huidige sluis. Een mooi aandenken voor toekomstige generaties bewoners en waterbouwers die de Kolksluis veilig en leefbaar moeten houden.

Impressie Oostkolk met nieuwe kademuur en nieuwe bomen in 2025

(Fotografie: Topview fotografen)