Wijk in Alpen aan den Rijn

Start werkzaamheden Alphen aan den Rijn

In mei start het hoogheemraadschap van Rijnland met het meten van de diepte van verschillende sloten en grachten in Alphen aan den Rijn. Het duurt ongeveer vier weken en is ter voorbereiding op mogelijke baggerwerkzaamheden.

Waarom baggeren we?

Bagger is een verzameling van afgevallen bladeren en slib. Bagger groeit gemiddeld een paar centimeter per jaar. Als we de bagger laten liggen, slibben de sloten en grachten langzaam dicht. Door met regelmaat te baggeren, verbeteren we de doorstroom en de waterkwaliteit. Hierdoor houden we droge voeten en kunnen planten en dieren beter bloeien en groeien.

Inmeten

Rijnland meet elk jaar ruim 270 km aan sloten en grachten in. Tijdens deze inmeting wordt bepaald hoe diep het water en de sliblaag is. Na een analyse van de metingen bekijken we of het nodig is om deze sloten of grachten te baggeren. Het baggeren gebeurt op een later moment.

Wat kunt u van ons verwachten

Voor het inmeten werken wij samen met het ingenieursbureau Land. De komende twee maanden zijn wij in verschillende wijken van de stad aan het werk. Overlast proberen wij zoveel mogelijk te beperken.

Meer weten over baggeren en waar wij werken? Kijk dan op onze site www.rijnland.net/baggeren