Subsidieregeling Reductie erfemissies in de Haarlemmermeer

Subsidieregeling Reductie erfemissies in de Haarlemmermeer

Gewasbeschermingsmiddelen mogen niet meer in het oppervlaktewater terecht komen. Daarom zijn agrariërs in de nabije toekomst verplicht een wasplaats aan te leggen. Op die wasplaats kan de spuit gereinigd worden.

U kunt nu gebruik maken van een subsidie voor het aanpassen of aanleggen van een wasplaats, door u aan te melden voor vrijdag 15 mei. Hoe u in aanmerking komt voor de subsidie kunt u lezen via de pagina Subsidieregeling Reductie erfemissies in de Haarlemmermeer. Meld u vóór 15 mei 2020 aan wanneer u interesse heeft voor deze subsidie Het subsidietraject heeft natuurlijk ook te maken met de richtlijnen rond de Coronacrisis.

Met de informatie over het project ‘Reductie erfemissies in de Haarlemmermeer’ hopen we u zo goed mogelijk van dienst te zijn.